DLG SALES ACADEMY

KUNDEUDTALELSE

VI SKAL UDFORDRE OG LEDE VORES KUNDER

DLG Sales Academy er den største samlede uddannelsesindsats i DLG og en kæmpe satsning, som skal være med til at sikre, at vi også i fremtiden er på forkant med vores kunder og markedet.

Vores kunder bliver større og mere professionelle, hvilket stiller høje krav til os. DLG Sales Academy er en udvidet salgsuddannelse, som salgsledelsen, produktchefer og produktkonsulenter (200 ledere og medarbejdere) alle skal igennem med det formål at sikre en reel opkvalificering af hele salgsstyrken med fokus på ny viden og indsigt indenfor forhandlingsteknik, forretningsforståelse, salgspsykologi og mentale kompetencer.

Blandt flere udbydere valgte vi at gennemføre processen med Make A Difference, da vi mente at de ville være bedst til at udvikle og rykke vores salgsorganisation, gennem deres tilgang til processen og unikke Challenger koncept. Det viste sig at være det helt rigtige match.

OPKVALIFICERING FRA TOP TIL BUND

Først var direktionen, detaildirektører og Axelborgchefer igennem et 2 dages Salgsmanagement forløb med fokus på at sikre et fælles og ny salgssprog i hele organisationen. Herefter gennemførte produktchefer et 2 + 1 dages Salgsledelse og Train-the-Trainer forløb med fokus på implementering af de nye salgsværktøjer og forankring af en ny salgskultur.

Herefter gennemførte vi et struktureret akademiforløb med SVU tilskud, herunder:

 • 7 hold – 170 Produktkonsulenter/sælgere
 • Hvert forløb bestod af 7 dage + eksamen – delt op i 4 undervisningsdage og 3 træningsdage, hvor der arbejdes med at bruge de tillærte værktøjer og viden på egne kundecases.
 • På træningsdagene deltog salgsledelsen (produktchefer), med sparring på kunder, marked og DLG-aspekter. Målet var ligeledes at sikre optimal forankring og opfølgning i hverdagen.
 • Uddannelsesforløbet var en DLG tilpasset udgave af akademifaget ”Salg og salgspsykologi” og gav 10 ECTS point, da eksamen var bestået.
 • Eksamen er mundtligt med udgangspunkt i egen projektopgave. Der afleveres 8 siders opgave, som tager udgangspunkt i egen kundecase, og hvordan værktøjerne og den tillærte viden bringes i spil i den pågældende case.
 • Gennemsnitskarakteren på 170 deltagere var overraskende 10,2!
 • Den nye viden har allerede givet mærkbare resultater i prisforhandlingerne med vores kunder.

GEVINSTER DLG SALES ACADEMY

 • Reel opkvalificering af hele salgsstyrken
 • Fælles nyt salgssprog og fælles værktøjskasse på tværs af geografi, produktområder og selskaber
 • Deling af succeshistorier og best practice
 • Tænke og agere som en udfordrer (Challenger). Vi skal kunne anvende de psykologiske aspekter i salget (bl.a. personprofiler, forretningsforståelse, Challenger tilgang), de salgshåndværksmæssige værktøjer (Salgsstrategi, planlægning, kommunikation, relationssalg, spørgeteknik/SPIN, indvendingsbehandling, prispres, forhandlingsteknik, salgsplanlægning, DISC, arketyper, markedstrends, m.m.).
 • I højere grad anvende værdibaseret salg, så kunderne oplever en større værdi i samarbejdet med DLG.

CUSTOMER EXPERIENCE

Sælgende medarbejdere, Konsulenter, Key Account Managers, salgschefer og salgsdirektører med praktisk og teoretisk salgserfaring.

UNDERVISNINGS­METODE:

Blended learning og interaktiv læring. Inspirerende indlæg blandet med øvelser, cases, gruppearbejde og træning/præsentation af diverse opgave i plenum.

Dagen afsluttes med en individuel handlingsplan/refleksion, udfra start/stop/mere/mindre tankegang.

Firma­tilpasset forløb:

Et Challenger Sale uddannelsesforløb tilpasses 100% til virksomhedens strategiske fokusområder, organisationens erfaring/uddannelsesniveau og markedsmæssige udfordringer.

Eksamen og ECTS:

Uddannelsen afsluttes med eksamen og er kompetencegivende, hvor deltagerne får et officielt eksamensbevis på forløbet og 10 ECTS points.

SVU tilskud:

Da der er tale om et reelt kompetenceløft og en opkvalificering af deltagernes salgskompetencer, er der mulighed for at ansøge om SVU tilskud. Make A Difference samarbejder i dag med erhversakademier rundt om i landet.