KUNDE­OPLEVELSER

KUNDEOPLEVELSER I VERDENSKLASSE

At skabe kundeoplever i særklasse, kræver medarbejdere i særklasse – alle gode oplevelser starter her!

Customer Experience Management (CEM) er det nyeste indenfor kundeoplevelser og lever i bedste velgående i underholdningsindustrien. Vi har taget det et niveau op, og har udviklet det til erhvervslivet. Resultatet kalder vi for ”Tag Ansvar for Kunden/Kollegaen ” (TAK)

HVORFOR

Alle taler om service i erhvervslivet og mange arbejder med det. De færreste har det dog som en del af deres strategi, hvilket er skidt. Service er nemlig vitalt, da det gælder om at bygge en positiv forbindelse til kunderne, så de forbliver loyale.

Vi har gennemført en spørgeundersøgelse hos 25 virksomheder på tværs af brancher. Ud af de 25 har 14 en nedskrevet strategiplan for service inkl. målepunkter. Konkurrencen er stor, og for at vinde, handler det ikke kun om salg, men i lige så høj grad om service – det er der du som virksomhed kan skille dig markant ud.

HVORDAN

Service er ikke entydig, men derimod en adfærd, der kan tillæres gennem en justering af adfærd og tilegnelse af nye kompetencer. Det betyder, at der bag begrebet ”god service” ligger en handling, som folk sætter pris på. Og det er denne eller disse handlinger, der skal sættes fokus på, såfremt kunderne skal have en oplevelse af, at I leverer god service.

Med vores gennemprøvede og succesfulde koncept ”TAK”, vil I opleve en højere grad af effektivitet, arbejdsglæde og trivsel, hvilket giver en forbedret bundlinje.

 

Kernen i ”TAK” er, at alle medarbejdere i virksomheden har ansvar for, at alt er som ønsket indenfor en radius af 5 meter; både fysiske og personelle forhold. Uanset hvor du er, så er det dit ansvar at gøre alt hvad du kan, for at udfylde din servicerolle bedst muligt.

UDBYTTE

  • I står stærkere i markedet og vinder markedsandel
  • Der bliver talt om jer
  • Hele organisationen får commitment via ”TAK”
  • Bedre dækningsbidrag
  • I får vækst i omsætningen
  • Kundetilfredsheden og arbejdsglæden eksploderer
  • Du bliver bedre til det, du gør, i dag

Mål: At belyse og klarlægge de muligheder der er i jeres virksomhed.

Metoder: Et forløb med inspiration, ideer, konkrete tiltag, øvelser og power.

Varighed: 1-3 dage