LEDELSE

“LEAD, FOLLOW OR GET OUT OF THE WAY” – TOM PETERS

Ledelse handler om at skabe resultater gennem – og sammen med andre. Du vil som leder blive DRIVER for det uddannelsesforløb vi igangsætter i din virksomhed eller for din afdeling. Du skal sammen med os sikre at ny viden og værktøjer bliver implementeret. Nye vaner, nyt sprog og nye færdigheder skal forankres så de bliver en del af virksomhedens kultur – kommer til at leve i hverdagen.

Enhver workshop eller ledersparring, uanset om der er tale om salgsledelse eller ledelse/management i al almindelighed, vil vi have som hovedformål at styrke lederens evner til og muligheder for at forbedre sin egen såvel som sine medarbejderes indsats og resultater.

Som leder er det en kunst at forvalte menneskelige ressourcer og inspirere dine medarbejdere til at yde en optimal indsats. Du vil som leder opleve et væld af udfordringer af vidt forskellig karakter, men en stor del af de problemstillinger, du bliver stillet overfor, kan løses, hvis bare du har de rette redskaber og er klædt godt på til opgaven. I samarbejde med Make a Difference du få konkrete ledelsesværktøjer og viden, som du kan anvende med det samme.

MAD leder camp – 27 timer

MAD LEDER CAMP er træningsprogrammet, der implementerer og forankrer en “udfordrende” kultur, hvor ALLE LEDERE tager ansvar og bidrager positivt til at skabe værdi for kunderne og deres team.

At skabe vedvarende forbedringer sker ikke blot ved at tage den rigtige medicin. Det kræver, at alle de involverede ønsker at være en del af processen og bidrager positivt – på den lange bane. Det stiller krav til at teamet får forklaret ”WHY”, ”HOW”, ”WHEN” og forstår motivationen, der ligger bag denne proces.

Processen sikrer, at alle har den rette indsigt, forståelse, ejerskab og motivation, der skal til for at teamet efterfølgende kan få strategien, handlingsplanerne og KPI’erne til at leve i dagligdagen, så I når jeres mål.

VI SIKRER FØLGENDE:

  • løfter robustheden i afdelingen
  • løfter færdighederne og modet
  • løfter evnen til at brænde igennem når det gælder
  • løfter evnen til at spille hinanden gode
  • løfter den personlige effektivitet
  • løfter den personlige gennemslagskraft
  • løfter de mentale strategier i din ledelse og samspillet med andre