Forretningsbetingelser

Betaling

Ved modtagelse af ordrebekræftelse og/eller faktura er der indgået en endelig aftale om vilkår og tidspunkt for levering af aktiviteter (kurser, events, workshops, coaching og person profiler) fra Make a Difference og Mæglerakademiet.

Betaling forfalder som anført på faktura.

Rentetilskrivning

Ved betaling efter forfaldsdato tillægges 1,5 % i rente pr. måned.

Ændring eller annullering

Ændring eller annullering skal modtages på info@makeadifference.dk.

Omkostninger i forbindelse med annullering

Det er uden omkostninger at annullere en aftalt aktivitet indtil senest 8 uger før start.
Ved annullering senere end 1 uge før start forfalder hele investeringen til betaling.

Omkostninger i forbindelse med ændring

Det er uden omkostninger at ændre en ordrebekræftet aktivitet indtil 8 uger før start. Ved ændring efter 8 uger før start beregnes omkostninger efter følgende retningslinier:

8 – 4 uger før start 50 % af investeringen
3 – 1 uge før start 75 % af investeringen
Senere end 1 uge før start forfalder hele investeringen til betaling

Ressourcer

Make a Diffference og Mæglerakademiet anvender og anviser de bedste konsulenter til levering af de aftalte aktiviteter. Er de udvalgte konsulenter forhindrede i at udføre opgaven, stiller Make a Difference og Mæglerakademiet naturligvis op med andre lige så kvalificerede konsulenter.

Udgifter til transport, ophold og forplejning

Investeringen er eksklusive udgifter til deltagernes og Make a Difference og Mæglerakademiets ophold, forplejning og konferencefaciliteter. Hertil kommer projektomkostninger (Eksempelvis fly / kørsel / rejsetid / parkering / bro / færge / videoudstyr / DVD / materialer)