FRA SERVICE- TIL SALGSAFDELING

Som en del af en salgsudviklende indsats gennemførte vi BOOST CUSTOMER EXPERIENCE forløbet for BC Hospitality Group for deres Meeting Designers i salgsafdelingen i Comwell Conference Center Copenhagen.

Forløbet, der varede et helt år, havde til formål at booste teamets salgskompetencer og klæde dem bedre på til at holde fast på kunderne, sælge mere og ikke mindst skabe mere værdi!

Her blev forløbet en blanding af Mystery Shopping, Best Practice workshops og 1:1 coaching.

”Vi havde fornøjelsen af at samarbejde med Make A Difference ifm. med et skræddersyet Mystery Shopper forløb samt sideløbende 1 til 1 coaching for at forbedre vores salg. Vores konverteringsrate steg med ca. 10% og motivationen i teamet fik i den grad et ryk opad. Alt i alt en spændende, lærerig og gunstig oplevelse.”


BOOST CUSTOMER EXPERIENCE

Mystery shopping–delen skulle skabe et billede af nuværende performance index for at sætte ind lige netop dér, hvor kompetencerne skulle styrkes for at nå det fælles mål. I denne proces blev hver enkelt Meeting Designer desuden meget klogere på styrker og udviklingsområder hos sig selv og i teamet, hvilket resulterede i større motivation og et langt højere engagement internt i teamet

– de følte sig investeret i!

Best Practice workshops samlede resultater og tendenser fra nuværende praksis og skabte platform for fælles fodslag, øvelser og træning, der igangsatte den ønskede forandring – i praksis! Her var der fokus på involverende læring for at skabe værdi og igangsætte ”nye takter”.

1:1 coaching i sammenhæng med sideløbende test-opkald, der kunne tage temperaturen på den ønskede udvikling, gav afdelingen og de individuelle Meeting Designers rum og mulighed for at arbejde og vokse individuelt OG samlet som et team, da resultaterne her viste sig og BOOSTEDE både gejst, engagement og ikke mindst salget!

Konverteringsraten steg i løbet af forløbet med ca. 10% og teamet mærkede resultaterne, motivationen og sulten!